Ilya Kabakovo.T.
1992, Offset-Lithografie handkoloriert, 70 cm × 100 cm (mit Rahmen: 70 cm × 100 cm),

Werknummer: G 1105
  Ilya Kabakov