Kanta KimuraFB.13
2012, Öl, Lack auf Holz, 40 × 30 cm,

Werknummer: G 1595
  Kanta Kimura