Kanta KimuraFB.15
2012, Öl, Lack auf Holz, 40 × 30 cm,

Werknummer: G 1596
  Kanta Kimura