Zeitgenössische Fotokunst aus der VR China

27. September – 9. November 1997An Hong, Geng Jianyi, Gu Dexin, Liu Zheng, Lu Zhirong, Mo Yi, Qiu Zhijie, So Hing Keung, Wong Wai-Hung, Yang Zhenzhong, Zhang Haier, Zhao Liang, Zhao Shaoruo, Zheng Guogu, Zhuang Hui
Kurator:
Andreas Schmid