Bridge Game


Still


1985, 00:12:37, NTSC, black/white, sound, M005 01